Kinh nghiệm ghi sổ kế toán doanh nghiệp trên excel hiệu quả

Excel là công cụ đắc lực được kê toán viên sử dụng để hạch toán tài chính, tính toán số liệu cho chiến lược kinh doanh hiệu quả. Dựa trên ứng dụng của excel, hàm và công thức được sử dụng giúp kế toán viên tính toán số liệu đơn giản, thiết kế và ghi sổ kế toán doanh nghiệp.

Thao tác kế toán excel đơn giản nhưng cũng cần có kỹ năng và hiểu biết để tiến hành ghi sổ kế toán đúng quy định pháp luật. Dưới đây là những chia sẻ kinh nghiệm cho người mới thao tác ghi sổ kế toán doanh nghiệp hiệu quả trên công cụ excel.

Lưu ý khi tiến hành làm sổ sách kế toán doanh nghiệp

Sổ sách kế toán doanh nghiệp là những tài liệu quan trọng ghi lại hoạt động kinh doanh, giao dịch tiền tệ, hàng hóa của các đơn vị. Tùy theo đơn vị, quy mô và lĩnh vực mà sổ sách kế toán sẽ có những yêu cầu quản lý, mục lục hay nghiệp vụ riêng. 

  • Doanh nghiệp cần xác định được chế độ kế toán theo thông tư quản lý nào. Hiện nay, thông tư 133 và 200 được sử dụng phổ biến nhất, với những mẫu báo cáo tài chính, nghiệp vụ yêu cầu được nhà nước quy định rõ ràng.
  • Lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán nào cho doanh nghiệp. Phổ biến hình thức ghi nhật ký chung hoặc chứng từ hóa đơn ghi sổ.
  • Xác định được phương pháp tính thuế GTGT là trực tiếp hay khấu trừ. Hiện nay, các doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức khấu trừ có lợi hơn.
  • Xác định các phương pháp hạch toán cần thực hiện cho từng loại hình: kế toán kho (thường xuyên hay định kỳ), tính giá xuất kho của hàng tồn kho (thực tế đích danh, nhập trước xuất trước, bình quân gia quyền…), khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp theo phương pháp đường thẳng hay số dư giảm dần.

Các nguyên tắc cần nắm rõ khi ghi sổ kế toán trên excel

Ghi sổ kế toán trên excel khá đơn giản, dễ dàng thao tác với database đã được thiết lập, hàm và công thức chung. Tuy nhiên, kế toán viên cần tuân thủ những nguyên tắc sau, để sử dụng phần mềm excel ghi sổ kế toán hiệu quả:

  • Đồng nhất tài khoản kế toán khi hạch toán, tránh sai sót số liệu, phần mềm không xác định được và vẫn tính, dẫn đến các kết quả sai lệch. Sử dụng 1 tài khoản tổng hợp trong suốt quá trình, xác định đơn vị tiền tệ, ngoại tệ hay vàng bạc đá quý. Trường hợp có phát sinh tiền VND và ngoại tệ cần sử dụng tài khoản riêng cho từng loại tiền.
  • Đồng nhất mã khách hàng, mã hàng hóa và mã nhà cung cấp giúp việc theo dõi và tính toán số liệu tài chính chính xác hiệu quả. Trong đó hàng hóa được theo dõi và lập mã riêng theo bảng DMHH. Khách hàng và nhà cung cấp được lập mã riêng tại bảng DMTK.  

Mỗi doanh nghiệp sẽ có yêu cầu về sổ sách kế toán riêng, tùy theo từng lĩnh vực, ngành hàng kinh doanh. Nghiệp vụ kế toán của các lĩnh vực sẽ có sự thay đổi, yêu cầu kế toán viên cần linh hoạt. Công cụ excel mang đến giải pháp kế toán hiệu quả, hoàn chỉnh, giúp doanh nghiệp theo dõi số liệu đơn giản, dễ dàng.

Thao tác kế toán excel được chia sẻ tại https://sme.misa.vn/215228/ke-toan-excel-don-gian/ sẽ hữu ích cho bạn trong thao tác lập và ghi sổ kế toán doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *